szybki kontakt: +48 794 415 415

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie są elementy Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów?

Rozpoczynając działalność gospodarczą należy od początku prowadzić staranny i prawidłowy zapis zdarzeń gospodarczych z udziałem firmy, aby uniknąć w przyszłości problemów z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  

Dla większych firm, których przychody ze sprzedaży w roku poprzednim przekroczyły 1,2 mln euro, rekomenduje się prowadzenie pełnej księgowości, tzw. ksiąg rachunkowych. Pozostałe firmy, o ile rozliczają się podatkiem na zasadach ogólnych lub liniowym, mogą korzystać z księgowości uproszczonej, czyli Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Można ją prowadzić samemu, ale ze względu na ciągle zmieniające się, coraz bardziej skomplikowane przepisy podatkowe, lepiej jest powierzyć prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów profesjonalnym biurom rachunkowym i doświadczonym księgowym.

Co zawiera Księga Przychodów i Rozchodów?

Jak sama nazwa wskazuje, księga ta zawiera wszystkie informacje na temat zdarzeń gospodarczych, które doprowadziły do uzyskania przychodu (np. ze sprzedaży oferowanych towarów i usług) oraz wydatków i ponoszonych kosztów utrzymania przedsiębiorstwa, nazywanych w księdze rozchodami.

Składa się ona z szesnastu kolumn, w których należy m.in. podać informacje, takie jak:

  • dane kontrahenta;
  • dane i rodzaj transakcji (data, nr kolejny dokumentu);
  • wartość sprzedaży produktów lub usług;
  • zakupy materiałów i towarów handlowych, niezbędnych do prowadzenia działalności;
  • pozostałe przychody nie będące sprzedażą towarów i usług;
  • wynagrodzenia pracowników;
  • koszty stałe prowadzenia działalności.

Wpisów do KPiR dokonuje się na podstawie dokumentów, jakimi są faktury, rachunki, wewnętrzne dokumenty firmy i wszelkie dowody, dzięki którym możliwa jest rejestracja przychodów i rozchodów.

Czytaj również na naszym blogu: Jak wypisać się z PPK?

Kiedy wpisywać zdarzenia do KPiR?

Wpisy do Księgi Przychodów i Rozchodów powinny być dokonywane na bieżąco, co najmniej raz w miesiącu. Najlepiej jest wprowadzać informacje na temat zdarzeń gospodarczych na bieżąco, aby uniknąć późniejszych problemów z odtworzeniem danych i zgubieniem dokumentów. Wpisy można dokonywać ręcznie, ale coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z programów komputerowych, które ułatwiają prowadzenie księgi i automatycznie generują niezbędne zestawienia oraz raporty.

Jak kontrolować KPiR?

Kontrola Księgi Przychodów i Rozchodów jest bardzo ważna, gdyż pozwala na monitorowanie sytuacji finansowej firmy oraz uniknięcie ewentualnych problemów z urzędem skarbowym. Kontrola KPiR obejmuje przede wszystkim sprawdzenie poprawności wpisów oraz sumowanie wartości przychodów i rozchodów. Warto także regularnie analizować dane zawarte w księdze, aby móc szybko reagować na zmiany w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Jakie są obowiązki związane z KPiR?

Przedsiębiorca prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia rocznego podsumowania, które zawiera informacje na temat przychodów, kosztów oraz podatku należnego. Na podstawie tego podsumowania przedsiębiorca musi obliczyć wysokość podatku dochodowego i złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe. Ponadto, przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać KPiR oraz wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem księgi przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania podatkowego.

Czy warto prowadzić KPiR samodzielnie?

Decyzja o samodzielnym prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów zależy od indywidualnych predyspozycji przedsiębiorcy oraz skali prowadzonej działalności. Dla osób posiadających odpowiednią wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków, prowadzenie KPiR może być dobrym rozwiązaniem. Jednak ze względu na ciągle zmieniające się przepisy oraz konieczność bieżącego śledzenia nowości prawnych, warto rozważyć współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym, które może zagwarantować prawidłowe prowadzenie księgi oraz uniknięcie ewentualnych problemów z urzędem skarbowym.